اگر بدن خيس عرق باشد و يك جائى از بدن نجس گردد آيا تمام بدن نجس مى‏شود؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر عرق جريان پيدا كند، تا هر جا كه جريان پيدا كرده و از روى نجس عبور كرده نجس است ولى اگر جريان پيدا نكرده، فقط اطراف نجس متنجّس است.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن