اگر برنج و صابون نجس شوند برای تطهیر آن چه باید کرد؟ در صورتی که شک داشته باشید نجاست به داخل آن نفوذ کرده یا خیر، چطور؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر ظاهر آن دو را بشویند پاک می شوند مگر آنکه نجاست به داخل آن نفوذ کرده باشد که راهی برای پاک کردن آن نیست.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن