اگر بر املاکی وقف خاص اولاد ذکور، متولی باشد که ۲ نسل پایین تر از موقوف علیهم است (یعنی متولی حق انتفاع از موقوفه را ندارد) و حتی موقوف علیهم تا کنون وی را ندیده و متولی هیچ بیلان کاری نیز نداشته باشد و دسترسی به متولی امکان پذیر هم نباشد (به دلیلی مانند سکونت در آمریکا)، در آن صورت با وجود وضعیت بد معیشتی موقوف علیهم و تضییع حق ایشان، سئوال این است که آیا موقوف علیهم می‌توانند در جهت احقاق حقوق خود در امورات موقوفه دخالت نمایند؟

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :

لازم است در اینگونه موارد به حاکم شرع و مجتهد جامع الشرایط رجوع کرده و با اجازه ایشان تصرف کنند و نحوه وقف و نحوه استفاده از منافع آن با مطالعه وقفنامه توسط حاکم شرع تعیین می شود.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن