اگر به هنگام زلزله، شخص بیهوش شود آیا باید نماز آیات را بخواند؟ در صورت لزوم، باید چه نیّتی داشته باشد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: تکلیف بر عهده شخص آمده است لذا باید نماز آیات را به نیّت اداء بخواند.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن