اگر بيّنه‏اى گواهى دهد كه زيد در اكثر مسائل لا على‏التعيين اعلم از ديگران است در اين صورت آيا واجب است در تمام مسائل از زيد تقليد كنيم و آيا مى‏شود از ديگرى تقليد كرد يا خير؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر خبره نفى اعلميّت در بقيّه مسائل را ننمايد، بنابر احتیاط واجب لازم است در تمام مسائل از مجتهد مذكور تقليد شود.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن