اگر بیّنه ای گواهی دهد که زید در اکثر مسائل، لا علی التّعیین، اعلم از دیگران است در این صورت آیا واجب است در تمام مسائل از زید تقلید کنیم یا می شود از دیگری تقلید کرد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر خبره، نفی اعلمیّت در بقیّه مسائل را ننماید بنابر احتیاط واجب باید در تمامی مسائل از مجتهد مذکور تقلید شود.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن