اگر خانواده عروس و داماد بر مهریه ای در جلسه بله برون توافق کردند و سپس به عنوان تبرک از عالمی که حاضر نبود به آن مهریه عقد را جاری کند ، خواستند که عقد را به مهریه‌ای کمتر که او می‌پذیرد، بخواند. بعد از آن، عقد دیگری توسط شخصی دیگر -مثلا محضر دار – به مهریه توافق شده اولیه در جلسه بله برون، خوانده شد. حال سؤال این است، با توجه به اینکه در زمان عقد اولیه، طرفین در مورد مهریه مقدار دیگری در ذهن داشتند، مهریه‌ای که بر ذمه داماد می آید کدام است؟ مهریه مورد توافق در جلسه بله برون که محضر دار هم بر اساس آن عقد را انجام داد یا مهریه‌ای که در صیغه عقد اول ذکر شده است؟

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :

ملاک در مهریه همان مبلغی است که دو طرف توافق کرده اند و با رضایت طرفین بوده است

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن