اگر دختر نه ساله ای که روزه بر او واجب شده، به دلیل دشواری، روزه اش را افطار نماید آیا قضا بر او واجب است؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: واجب است مگر اینکه تا ماه رمضان آینده از قضای آن ناتوان باشد که در این صورت فقط کفاره دارد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن