اگر در اثر ترشّح، صرفاً ذرّات کوچک و کمی از بول به لباس فرد بیفتد آیا اگر کمتر از بند انگشت باشد قابل بخشش از سوی شارع می باشد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: قابل بخشش نیست حتّی اگر ذرّه ای بول باشد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن