اگر در بین وضو و پیش از مسح، دست نجس شود نمی تواند مسح بکشد. حال بعد از تطهیر دست، آیا از صورت و یا از مواضع دیگر وضو می تواند رطوبت بگیرد و مسح نماید؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: مشکل است، بلکه باید وضو را اعاده کند.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن