اگر در روغن، موش بمیرد آیا تمام روغن نجس می شود؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر در زمانی که موش در داخل روغن افتاده و مرده است، روغن مایع باشد تمامی روغن نجس می شود، ولی اگر جامد است فقط اطراف آن نجس می شود و باقی پاک است.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن