اگر در نماز جمعه، امام در ركعت دوّم اشتباهاً دو ركوع به جا آورد و مأموم هم بدون توجّه انجام داد، آيا اين نماز صحيح است؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: در فرض مزبور نماز هر دو باطل است.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن