اگر در وضو، آب بر دست چپ ریخته باشیم ولی هنوز بر شستن آن مباشرت نکرده باشیم آیا می توانیم با کف دست چپ، به آب دست بزنیم؟ همچنین اگر با کف دست راست، دست به آب بزنیم آیا می توانیم با همین کف دست راست، دست چپ را به نیّت وضو بشوییم؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر آب وضو عرفا غلبه بر آب غیر وضو دارد، اشکال ندارد گرچه احتیاط بهتر است.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن