اگر دست¬تر به ناخن چیده شده از شخص مسلمان برسد دست نجس می شود؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: نجس نمی شود.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن