اگر دستگیره درب حمام و یا توالت توسط دست نجس و یا متنجس لمس شود، در صورت لمس کردن فرد دیگر آیا دست وی هم متنجس می شود؟ همچنین دست افراد بعدی؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر دستگیره یا دست لمس کننده اولی، تَر بوده دستگیره نجس شده و در صورت تر بودن دستگیره و یا دست لمس کننده بعدی، موجب نجاست افراد بعدی خواهد بود.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن