اگر دو مجتهد بگویند فلان مرجع تقلید، اعلم است و ما با اینکه این دو نفر را مجتهد مطلق می دانیم شک داشته باشیم که خبره هستند یا نیستند آیا این دو نفر به دلیل مجتهد مطلق بودن، لزوماً خبره هم به حساب می آیند یعنی آیا هر کسی مجتهد مطلق باشد حتماً خبره است یا می شود کسی مجتهد مطلق باشد ولی خبره نباشد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: خبره می باشند گرچه ممکن است اطلاعات آنها در مورد شخص دیگر کافی نباشد ولی اهل خبره می باشند.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن