اگر ذابحی که گوسفندی را ذبح می کند پس از بریدن سر حیوان دست به بدن او بزند دست او نجس می شود؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: در صورت ذبح شرهی دست فرد، نجس نمی شود مگر آنکه بدن حیوان به خون یا نجاست دیگر آلوده باشد و به دست او سرایت کند.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن