اگر روزه داری هنگام غروب در سرزمینی افطار کرده باشد و سپس به جایی مسافرت کند که خورشید هنوز غروب نکرده است، روزه او چه حکمی دارد؟ آیا تناول مفطرات برای او در آنجا قبل از غروب خورشید جایز است؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: روزه او صحیح است و احتیاطا در منطقه دوّم مفطری را انجام ندهد تا در آن منطقه خورشید غروب کند.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن