اگر روزه دار با تماشای فیلم مبتذل، خود به خود جنب شود آیا روزه اش باطل می شود و آیا کفّاره دارد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر یقین داشته که جنب نمی شود لکن ناخودآگاه جنب شده است روزه اش باطل نیست؛ در غیر اینصورت (یعنی اگر یقین به عدم جنابت نداشته است) احتیاطاً روزه را نگه دارد و سپس قضا نماید و کفاره عمد هم بدهد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن