اگر روزه دار بعد از اذان صبح جنب شود و نماز ظهرین و عشاءین آن روز را از باب نسیان یا جهل با حالت جنابت خوانده باشد، تکلیف روزه آن روز چیست؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: روزه صحیح است ولی نمازها را باید قضا کند.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن