اگر روزه دار مرتّب از لثه¬اش خون می آید در صورتی که اطمینان دارد که اگر بخوابد ناخودآگاه خون وارد حلق او شود آیا با این حال می تواند بخوابد یا خیر؟ و با فرض اطمینان از خوردن آن خون در خواب آیا باعث بطلان روزه می شود و کفّاره دارد؟ اگر کفّاره ثابت شود کفّاره جمع است یا غیر آن؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: مناسب است که تا مجبور نشده، نخوابد و اگر خوابید و خون از لثّه اش بیرون آمد، روزه باطل نیست و کفّاره ندارد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن