اگر روزی بشر موفق شود که در کرات دیگر و یا سایر کرات زندگی کند آیا آب و خاک آنها نیز مانند کره زمین مطهّر خواهد بود یا نه؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر عنوان آب و خاک را داشته باشد، همان حکم را دارد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن