اگر روى اعضاء مسح، كمى تر باشد آيا مسح كشيدن صحيح است يا خير؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر ترى دست بر پا غالب شود اين مقدار رطوبت اشكال ندارد و سر باید خشک باشد و رطوبت خیلی مختصر اشکال ندارد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن