اگر زن با طی کردن مدارج علمی به درجه اجتهاد برسد آیا می توان از او تقلید کرد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: تقلید دیگران از او جایز نیست.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن