اگر زن می داند یا احتمال می دهد در روز ماه رمضان، حیض می شود باید روزه را بگیرد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: واجب است تا زمانی که حیض نشده، روزه بگیرد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن