اگر زوج مرتدّ ملّی شود و ارتداد او بعد از دخول باشد آیا پس از قتل یا فوت او در زمان عدّه زوجه اش، یا پس از عدّه زوجه اش، زوجه مسلمان از او ارث می برد؟

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما: اگر مرگ قبل از انقضاء عدّه واقع شود ارث می برد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن