اگر شخصى در حال روزه از گلويش خون جارى گردد وظيفه‏اش چيست؟ (به علّت خشك شدن گلو مقدارى وارد دهان گردد و مقدارى هم فرو رود به داخل معده)

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر بدون اختيار خون وارد حلق شود روزه صحيح است و به صرف آنكه گلو خون بيايد اشكالى به روزه وارد نمى‏كند.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن