اگر شخصى در يك شهرى غير از وطن خود، بخاطر موقعيت شغلى و يا درسى، بخواهد يكسال و يا دو سال در اين شهر بماند از چه هنگام نمازش تمام و نياز به قصد عشره ندارد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر قصد ماندن دو سال يا بيشتر را دارد و در ابتدا هم یک ماه به طور کامل اقامت کند، آن شهر حکم وطن اتخاذی را خواهد داشت و نباید در مدت یک ماه به مسافرت برود.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن