اگر شخصى شهرى را به عنوان وطن اتّخاذ كرد، آيا از همان ابتداى سكونت نماز را تمام بخواند يا حكم ديگرى دارد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: بايد در اوّلين مرتبه قصد اقامه کرده و نزدیک یک ماه بماند تا عرفاً صدق كند كه مى‏خواهد در آن مكان زندگى كند، كه در اين صورت مى‏تواند از ابتداء نماز را تمام بخواند.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن