اگر شخصی از مرجعی تقلید کند سپس عدول به مرجع دیگری نماید که فتوای او مخالف فتوای مرجع اوّل باشد آیا اعمال گذشته را باید اعاده کند؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اعاده لازم نیست.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن