اگر شخصی انعقاد نطفه اش در ایّام حیض و یا در میان روز ماه مبارک و یا از لقمه حرام صورت گرفته است، آیا این شخص بعداً می تواند امام جماعت، قاضی و مرجع تقلید شود؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: میتواند امام جماعت و قاضی و مرجع تقلید شود و مراد از طهارت مولد یعنی نطفه از زنا نباشد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن