اگر شخصی بخواهد قبل از زوال، به محل اقامتش برسد ولی در راه به خاطر پیشامد حادثه¬ای نتواند در زمان معیّن به مقصد برسد، آیا روزه اش اشکال دارد؟ آیا کفّاره بر او واجب است یا فقط روزه آن روز را قضا نماید؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر قبل از زوال به محل اقامتش نرسد روزه نگیرد و فقط قضا لازم است.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن