اگر شخصی بعد از اذان صبح از خواب بیدار شود و ببیند محتلم است آیا می تواند نیّت روزه قضا نماید؟ اگر از اوّل شب، نیّت روزه قضا کرده باشد و سپس در شب جنب شده باشد آیا روزه قضا می تواند بگیرد؟ در این فرض، آیا مسأله خواب اوّل و دوّم و سوّم مطرح است؟ اگر مطرح است حکم هریک چگونه است؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: چنانچه بداند که جنابت قبل از طلوع فجر بوده است، نمی تواند قضای روزه را با صورتهای ذکر شده، بگیرد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن