اگر شخصی بعضی از مفطرات روزه را نداند و در حال روزه داری، آن را مرتکب شود و این عمل را مکرر انجام داده تا پس از چندی مطّلع شود حکم روزه هایی که گرفته، چیست؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: باید روزه ها را قضا کند و احتیاطاً کفّاره عمد هم بدهد مگر اینکه امکان یادگیری مسائل برای او وجود نداشته باشد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن