اگر شخصی به دلیل خستگی در حالی که جنب است غسل جنابت را به تعویق اندازد و تا اذان صبح به طول بیانجامد آیا روزه فردایش باطل است؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر عمداً غسل را به تأخیر انداخته است تا وقت صبح داخل شود، روزه باطل است و باید قضا کند و کفّاره عمد دارد. البته اگر قبل از اذان صبح تیمّم کرده است روزه صحیح است ولی بواسطه تأخیر غسل گناه کرده است. همچنین اگر با علم به عدم توان غسل بواسطه خستگی یا عوامل دیگر خود را جنب کرده است احتیاطا باید روزه رابگیرد و بعداً قضا کند ولی کفاره ثابت نیست.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن