اگر شخصی در حالی که روزه است از طریق دیگری غیر از خودش(مانند دیدن سی دی غیر اخلاقی یا نگاه به نامحرم) سبب شود منی از او خارج شود روزه این فرد چه حکمی دارد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: روزه باطل است و قضا و کفّاره هم دارد، مگر آنکه می دانسته که جنب نمی شود و عادت به جنب شدن با دیدن آنها هم ندارد ولی تصادفاً منی از او بیرون بیاید باید روزه خود را نگه دارد و به احتیاط واجب قضای آن را هم بجا آورد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن