اگر شخصی در حال جنابت، چند روز روزه بگیرد و نداند که طهارت از جنابت، شرط صحّت روزه است، آیا کفّاره روزه هایی که در حال جنابت گرفته بر او واجب است یا این که قضای آنها کافی است؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: قضا دارد و اگر امکان پرسش وجود داشته و عمدا بی توجهی کرده است، باید کفاره عمد بدهد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن