اگر شخصی روزه قضا یا کفّاره و یا استیجاری گرفته باشد و بعداز ظهر با چیزی حرام روزه اش را بشکند آیا کفّاره جمع دارد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: فقط در روزه قضا کفّاره بر او واجب می شود و کفّاره آن هم کفّاره جمع است.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن