اگر شخصی شک کند استبراء کرده یا خیر و رطوبتی از وی خارج شود، حکم آن را بیان فرمایید؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: حکم بول را دارد و نجس است.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن