اگر شخصی صرفاً برای به دست آوردن مالی امام جماعت باشد، نمازی که به امامت این شخص خوانده می شود صحیح است؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر در هنگام اقامه نماز، قصد تقرّب کند امّا به دست آوردن مال، انگیزه او برای امامت بوده است نماز اشکالی ندارد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن