اگر شخصی قبل از اذان صبح بخوابد و در خواب جنب شده و بعد از اذان بیدار شود، یا بعد از اذان بخوابد و جنب شود، چه مدّتی برای غسل کردن وقت دارد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: برای نماز خواندن باید غسل کند لکن غسل فوریّت ندارد گرچه مستحب است آن را به تأخیر نیندازد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن