اگر شخصی قبل از شروع نماز شک کند وضو دارد یا خیر، برای ادا کردن نماز وظیفه اش چیست؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر قبلاً یقین به وضو داشته است و شک در باقی ماندن وضو کند، وضو گرفتن لازم نیست و اگر یقین به وضو نداشته است، باید وضو بگیرد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن