اگر شخصی مدّتی از مجتهدی تقلید نمود، سپس فهمید که علم و عدالت او کمتر از مراجع دیگر است آیا اعمال گذشته او صحیح است؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر اصل اجتهاد او محرز بوده، عمل گذشته او صحیح است.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن