اگر شخصی مصرف آب و برق خود را بدون انشعاب و غیر قانونی استفاده می کند و یا اینکه با دست زدن به کنتور مصرف آنها را به حداقل برساند، حکم وضو و غسل او ـ خصوصاً اگر از آب گرم کن برقی استفاده می کند ـ چیست؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: وضو و غسل و اعمالی که به وضو و غسل مرتبط است باطل نیست، ولی مرتکب گناه شده و پول آب و برق را ضامن است و در ذمه او می باشد و باید پرداخت شود.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن