اگر شخصی پس از نماز شک کند نمازی را که خوانده با وضو بوده یا خیر، حکم نمازش چیست؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: نماز او صحیح است امّا برای نماز بعدی باید دوباره وضو بگیرد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن