اگر شخصی که باغ دارد، انگورهایی که در حال فاسد شدن می باشند را جهت تهیه سرکه در سطلی انباشته نماید و پس از گذشتن مدتی بررسی نمایند و دارای ۹ درصد الکل باشد آیا مایعات مذکور مشروب محسوب می شوند و شخص باغدار کار خلاف شرع و قانون انجام داده است یا خیر؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: چنانچه باغدار قصد ساخت مشروب را نداشته بلکه غرض او تهیه سرکه باشد کار خلاف شرع نکرده است و اگر عرفاً حالت مست کنندگی نداشته باشد و شراب صدق نکند استفاده از آن حرام نیست.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن