اگر شخصی که بیمار شده به پزشک مراجعه کرده و پزشک معالج به او بگوید روزه برای تو ضرر دارد لکن خود فرد خلاف این را درک کند، آیا روزه داری بر او واجب است؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر اطمینان به خلاف بودن حرف پزشک دارد، روزه واجب است.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن