اگر شخصی که در ماه رمضان روزه دار است، در یکی از روزها برای خوردن سحری بیدار نشود و لذا نتواند روزه را تا غروب ادامه دهد و در وسط روز، ضعف غیر قابل تحمّلی برای او اتّفاق بیفتد و روزه را افطار نماید، آیا یک کفّاره بر او واجب است یا کفّاره جمع؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: کفّاره ندارد و فقط قضا واجب است.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن