اگر شک کنم در این که اقدام به گرفتن قضای روزه هایی که بر عهده ام بوده، کرده ام یا خیر تکلیف چیست؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: باید قضا را بگیرید.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن