اگر ظرف یا بدن بعد از چرب شدن نجس شود چگونه تطهیر می شود؟

همانند سایر نجاسات با آب پاک می شود و گرچربی آن زیاد است بهتر است ابتدا با آب گرم چربی زدوده شود.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن